Hipoterapia

Tutaj można pobrać kartę kwalifikacyjną na zajęcia hipoterapii (format pdf).

POBIERZ kartę kwalifikacyjną

Hipoterapia jest działaniem mającym na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Daje wiele możliwości terapeutycznych, dlatego jest jedną z metod o największym zasięgu pod względem różnorodności korzystających z niej pacjentów.

Z hipoterapii mogą korzystać:


A) Dzieci-zespoły neurologiczne:
– mózgowe porażenie dziecięce;
– stany po urazach czaszkowo-mózgowych;
– ADHD;
– choroby mięśni;
– dzieci z uszkodzeniem analizatorów ( wzrok, słuch );
– choroby i zaburzenia psychiczne.


B) Dzieci- zespoły ortopedyczne:
– wady postawy;
– skoliozy;
– stany po amputacjach i wady rozwojowe kończyn.


C) Dzieci- inne:
– zespół Downa;
– przepukliny oponowo- rdzeniowe;
– zespoły psychologiczne;
– opóźnienia psychoruchowe.


D) Dorośli:
– stwardnienie rozsiane;
– stany po urazach kończyn;
– choroby neurologiczno-ortopedyczne;
– choroby psychiczne;
– uzależnienia;
– patologie społeczne.

Celem działań hipoterapeutycznych jest:


1. Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka;
– poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz rozeznanie w schemacie własnego ciała;
– zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności;
– zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń;
– rozwijanie samodzielności.
2. Zmniejszanie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych.
3. Zwiększenie zdolności lokomocyjnych.
4. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
5. Relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.
6. Zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą.

Reklama
%d blogerów lubi to: