Publiczna zbiórka pieniędzy 12-13.06.2010

Serdecznie zapraszamy w najbliższy weekend 12-13 czerwca 2010 do Sopotu na MIĘDZYNARODOWE OFICJALNE ZAWODY W SKOKACH CSIO 3* SOPOT 2010, które odbędą się na Sopockim Hipodromie.

W tych dniach nasza Fundacja będzie miała, na terenie imprezy CSIO Sopot, rozstawiony namiot informacyjny oraz będzie przeprowadzona zbiórka publiczna.
Nasi Wolontariusze będą zbierać datki do skarbon stacjonarnych opatrzonych logiem Fundacji.
Ofiary ze zbiórki publicznej przeznaczone będą na cele statutowe Fundacji „Zdrowie na Końskim Grzbiecie”, głównie na prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych w tym utrzymanie konia do hipoterapii,  zakup niezbędnego sprzętu:  kaski, kamizelki itp.
Po zakończeniu zbiórki – skarbony zostaną komisyjnie otwarte, nastąpi przeliczenie pieniędzy, po czym spisany zostanie protokół, następnie pieniądze zostaną wpłacone na konto Fundacji.
W terminie 30 dni od zakończenia zbiórki zostanie przedstawione sprawozdanie z przebiegu zbiórki.
Informacje zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na naszej stronie internetowej.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Reklama

Szkolenie

Dnia 17 maja 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „SZUWAREK” w Chmielnie koło
Kartuz odbyło się szkolenie pn. „Hipoterapia dzieci autystycznych”.
Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz konwersatorium służącego
wymianie doświadczeń osób uczestniczących w szkoleniu.

Program szkolenia oparty był na wytycznych: NZOZ Poradni dla Osób z
Autyzmem w Gdańsku oraz Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Szkolenie prowadziły: Specjalista Psycholog z NZOZ Poradni dla Osób z
Autyzmem w Gdańsku Mirella Tałaj-Czernych oraz Trener-Specjalista Hipoterapii- Katarzyna Sachanowicz.

Każda przeszkolona osoba otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego szkolenia.

Dzieci lubią przytulanie…koniki też ;)

Natalia, Agnieszka i Wiktoria dzielnie radzą sobie z ćwiczeniami i bliskim kontaktem z Siwką i innymi konikami.